วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขุนหาร – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดขุนหาร – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320208002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/6/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ