วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขุนสิทธิ์ – ตรัง

ชื่อวัด : วัดขุนสิทธิ์ – ตรัง

รหัสวัด : 05920118004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2473

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2511

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ