วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขุนสรรค์สามัคคี – ชัยนาท

ชื่อวัด : วัดขุนสรรค์สามัคคี – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180501011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 6/2/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ