วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขุนนวน – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดขุนนวน – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160103001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2326

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ