วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขุนทอง – สงขลา

ชื่อวัด : วัดขุนทอง – สงขลา

รหัสวัด : 05900310002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2310

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2360

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ