วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดขุนต๊ำ – พะเยา

ชื่อวัด : วัดขุนต๊ำ – พะเยา

รหัสวัด : 03560106005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2509

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ