วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขุนซ่อง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดขุนซ่อง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220802001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2351

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2362

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ