วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขุนช้าง – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดขุนช้าง – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640108004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/5/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ