วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขุนชำนาญ – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดขุนชำนาญ – ชลบุรี

รหัสวัด : 62120100001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ขุนชำนาญ หมู่ที่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ