วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขุนจ่าธรรมาราม – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดขุนจ่าธรรมาราม – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140413002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2342

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2347

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ