วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขุนคง – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดขุนคง – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501505003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ