วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขุนก้อง – บุรีรัมย์

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดขุนก้อง – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310401003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2150

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/9/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ