วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขี้เหล็ก – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดขี้เหล็ก – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450304009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2473

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/11/2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ