วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขี้เหล็กใน – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดขี้เหล็กใน – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340119005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2392

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/7/2562

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ