วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขามใต้ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดขามใต้ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301510002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ