วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขามโนนสันติ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดขามโนนสันติ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301004011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/3/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ