วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขามเรียน – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดขามเรียน – สกลนคร

รหัสวัด : 04471101011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2410

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ