วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขามเรียง – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดขามเรียง – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670308002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2422

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ