วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขามหนองครอง – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดขามหนองครอง – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330708004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/2/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ