วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขามสุ่ม – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดขามสุ่ม – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501101006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2345

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ