วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขามรัตนาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดขามรัตนาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 64132170002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/5/2564

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ขาม หมู่ที่ 3 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ