วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขามพัฒนาราม – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดขามพัฒนาราม – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 63131220001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/10/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ขาม หมู่ที่ 6 ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ