วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขามป้อม – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดขามป้อม – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04342209001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2495

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34360

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ