วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขามป้อม – นครราชสีมา

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดขามป้อม – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04303003002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ