วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขามน้อย – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดขามน้อย – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300611004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2473

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ