วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขามขุนร่ม – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดขามขุนร่ม – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301702006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2563

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ