วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดขาชันโลง – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดขาชันโลง – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310117004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/4/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/11/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ