วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขัวสูง – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดขัวสูง – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501411003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2383

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2564

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ