วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขัวก่าย – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดขัวก่าย – สกลนคร

รหัสวัด : 04470803004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ