วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดขัน – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดขัน – พัทลุง

รหัสวัด : 05930117001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2207

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/10/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ