วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขันธสีมา – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดขันธสีมา – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400203009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/12/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ