วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขันธปราณี – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดขันธปราณี – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410302015

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ