วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขันติวนาราม – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดขันติวนาราม – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500605006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 17/7/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2527

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ