วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขะยอม(ดอนขะยอม) – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดขะยอม(ดอนขะยอม) – ยโสธร

รหัสวัด : 04350403003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ