วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขะจาว – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดขะจาว – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500114005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2369

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2491

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ