วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขอนยางขวาง – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดขอนยางขวาง – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670708001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ