วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขอนดู่ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดขอนดู่ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600805008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/4/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ