วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขอนชะโงก – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดขอนชะโงก – สระบุรี

รหัสวัด : 02190303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2380

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ