วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขอนขว้างสามัคคี – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดขอนขว้างสามัคคี – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270704010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ