วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขอนกอง – นครพนม

ชื่อวัด : วัดขอนกอง – นครพนม

รหัสวัด : 04480510002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2371

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ