วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขวาวโค้ง – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดขวาวโค้ง – สุรินทร์

รหัสวัด : 62132020001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ขวาวโค้ง หมู่ที่ 4 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ