วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขวาง – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดขวาง – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640402002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/10/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/11/2562

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ