วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขวาง – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดขวาง – พิจิตร

รหัสวัด : 02660613001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2419

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/5/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ