วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขวากเหนือ – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดขวากเหนือ – เชียงราย

รหัสวัด : 03571304001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2457

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ