วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขวัญมงคล – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดขวัญมงคล – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340204002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2399

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2425

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ