วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดขรัวตาหนู – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดขรัวตาหนู – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720116006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/4/2549

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ