วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขมิ้น – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดขมิ้น – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341402003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2394

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/5/2527

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ