วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขมิ้น – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดขมิ้น – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330118002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2343

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ