วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดขนุน – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดขนุน – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330505002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2431

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2492

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ