วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขนาเก่า – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดขนาเก่า – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330406009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/11/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/11/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ